Cała treść

Spotkanie Sieci Stowarzyszeń ITS w Dublinie

W dniach 8-9 listopada w Dublinie (Irlandia) odbyło się spotkanie sieci stowarzyszeń ITS “Network of National ITS Associations”. Gospodarzem wydarzenia było stowarzyszenie “ITS Ireland”. W pierwszym dniu uczestnicy spotkania wysłuchali prezentacji dotyczących systemów informacji dla pasażerów, systemów zarządzania ruchem w Irlandii, a także zintegrowanego systemu płatności elektronicznych w transporcie publicznym. Późnym popołudniem uczestnicy mieli okazję odwiedzić zajezdnię Veolia LUAS Redcow Depot oraz centrum zarządzania ruchem tramwajowym obejmującym dwie linie (czerwoną i zieloną).
W drugim dniu odbyło się spotkanie stowarzyszeń ITS z m.in. Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii i Litwy. Reprezentantem Polski na spotkaniu był Krzysztof Modelewski z ITS POLSKA. Głównym tematem rozmów były kwestie organizacji kongresów w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych (zarówno europejskich jak i światowych). Po obradach uczestnicy odwiedzili centrum zarządzania tunelem (Dublin Port Tunnel) oraz centrum zarządzania ruchem na autostradach. Następne spotkanie Sieci Stowarzyszeń ITS odbędzie się w dniach 21-22 marca 2013r. w Helsinkach.