Cała treść

Spotkanie konsorcjum EYEVID

W dniu 21 listopada w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyło się spotkanie konsorcjum EYEVID, w którym uczestniczyli przedstawiciele projektu: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Politechnika Rzeszowska, firma Neuro Device Group Sp. z o. o., ODIUT Automex Sp. z .o.o. oraz Instytut Transportu Samochodowego – lider projektu. Spotkanie otworzył Dyrektor ITS dr inż. Andrzej Wojciechowski, który zwrócił uwagę na potrzebę wdrażania projektów, których celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce.
Dalszą część spotkania poprowadzili pracownicy Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu ITS – mgr Michał Niezgoda oraz mgr inż. Mikołaj Kruszewski. W czasie spotkania omówiono szczegółowo zakres i proces realizacji pierwszego zadania w projekcie.
Projekt EYEVID jest realizowany w ramach środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Programu Badań Stosowanych). Celem projektu jest opracowanie metod i wytworzenie narzędzi pozwalających na dokonanie obiektywnej oceny bezpieczeństwa ruchu na drogach, z wykorzystaniem badań okulograficznych oraz wysokiej klasy symulatorów jazdy.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)