Cała treść

ILS kat. II na obydwu drogach startowych Lotniska Chopina

Ostra zima i związane z nią zmiany warunków pogodowych nie grożą zakłóceniami w funkcjonowaniu Lotniska Chopina. Warszawski port – jako jedyny w Polsce – wyposażony jest systemy wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności ILS kategorii II zainstalowane na obydwóch drogach startowych. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej eksploatuje na Lotnisku Chopina dwa takie systemy, zainstalowane na obydwu drogach startowych. PAŻP kupił je od EMTE SISTEMAS, S.A.U., w drodze przetargu nieograniczonego, za łączną kwotę 4.755 mln PLN. Na progu RWY11 nowe urządzenie funkcjonuje już od ub. roku, a na progu RWY33 wymienione zostanie w czasie remontu drogi startowej.
Obecnie obydwa systemy ILS pracują w kategorii II umożliwiając lądowania w warunkach ograniczonej widzialności zarówno od wschodu (główny kierunek podejścia), jak i od zachodu (pomocniczy kierunek podejścia). Na rok 2014 planowane jest podniesienie kategorii systemu na progu RWY33 (od wschodu) do poziomu kategorii III.

O systemie:

ILS (Instrument Landing System) –  jest systemem wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności. Ma za zadanie prowadzić statek powietrzny z nakazanym kursem lądowania po ścieżce podejścia. Umożliwia to wykonywanie operacji lądowania np. przy niskiej podstawie chmur, albo w warunkach zamglenia.
ILS występuje w trzech klasach, które m.in. wpływają na kategorię lotniska:
1. kategoria I – urządzenie prowadzące od granicy zasięgu do wysokości 60 m (200 stóp) nad płaszczyzną drogi startowej przy widzialności (RVR – runway visual range) 800 m (2400 stóp). Jeżeli pas jest wyposażony w światła linii centralnej i krawędziowe, to konieczny RVR może być obniżony do 600 m (1800 stóp).
2. kategoria II – urządzenie prowadzące od granicy zasięgu do wysokości 30 m nad płaszczyzną drogi startowej przy RVR 400 m (1200 stóp),
3. kategoria III – urządzenie prowadzące od granicy zasięgu do punktu przyziemienia i dalej wzdłuż drogi startowej, ma trzy podkategorie:
a) IIIa – przy RVR 200 m (700 stóp),
b) IIIb – przy RVR 50 m (150 stóp),
c) IIIc – przy RVR równym zero.
Zasięg (pokrycie) ILS dla odbioru kierunku lądowania wynosi 30 NM (mil morskich)
System składa się z dwóch zespołów urządzeń:
– Nadajnik kierunku : Localizer (LLZ);
– Nadajnik ścieżki schodzenia : Glide Path (GP) ;
Dodatkowo zestaw ILS jest uzupełniony o radiolatarnię DME do pomiaru odległości.

(Źródło: PAŻP)