Cała treść

Pierwszy w Polsce certyfikat weryfikacji WE

15 stycznia br. nastąpiło oficjalne wręczenie firmie Thales Certyfikatu Weryfikacji WE w zakresie interoperacyjnosci na Podsystem. Certyfikat Weryfikacji WE Podsystemu został wydany dla przytorowego systemu ERTMS/ETCS poziom 1 dla odcinka Zawiercie – Olszamowice linii E65 (CMK).  Ceryfikat otrzymało miedzynarodowe konsorcjum firm: Thales Polska i Thales Austria. Certyfikacja została przeprowadzona przy współpracy dwu Jednostek Notyfikowanych: Arsenal Race i Instytut Kolejnictwa.
Należy podkreślić, że wydany dokument jest pierwszym w Polsce końcowym Certyfikatem Zgodności WE dla interoperacyjnego podsystemu “Steroiwanie”.
Dyrektorowi handlowemu Thales Certyfikat wręczył Dyrektor ds. Interoperacyjności Kolei dr inż. Marek Pawlik.

(Źródło: Instytut Kolejnictwa)