Cała treść

Podsumowanie Programu Infrastruktura i Środowisko w 2012 roku

Do końca 2012 r., spośród 1540 inwestycji współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko prawie 500 zostało już zakończonych.
Do końca zeszłego roku w ramach umów przyznających beneficjentom wsparcie unijne rozdysponowano w sumie 98,5 mld zł, co stanowi blisko  85 proc. wszystkich środków unijnych dostępnych w Programie Infrastruktura i Środowisko. W porównaniu do 2011 roku, ilość umów zatwierdzonych do realizacji wzrosła o 22,8 p.p., a ich wartość o 22,5 p.p. Najwięcej umów podpisano w sektorach środowiska (106), transportu (58) i energetyki (51).
Najwięcej  środków unijnych do rozdysponowania pozostaje jeszcze w sektorze transportu i energetyki. Projekty z tych obszarów charakteryzuje skomplikowany proces inwestycyjny, gdzie znacząca część harmonogramów obejmuje prace projektowe i przygotowawcze. W 2013 roku fundusze na inwestycje transportowe i energetyczne będą przeznaczone na realizację przedsięwzięć z tzw. list projektów indywidualnych oraz w ramach konkursów.
Przyspieszyło również wydatkowanie w poszczególnych projektach. Wynika to z faktu, że spora ilość projektów została ukończona, a większość inwestycji jest już mocno zaawansowana. Na konta beneficjentów zwrócono prawie 48 mld zł (to cztery razy więcej niż na koniec roku 2010). Tylko w roku 2012 wypłacono beneficjentom POIiŚ 22,3 mld złotych, które faktycznie zasiliły polską gospodarkę. Największa kwota została skierowana do beneficjentów sektora transportu, ponad 17,5 mld zł.

(Źródło: MRR)