Cała treść

Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych

Powstający w Szczecinie system będzie narzędziem pomocnym nie tylko w zarządzaniu komunikacją miejską, ułatwi także podróżowanie poprzez m.in. dostęp do informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym. Koszt projektu to 54,2 mln zł dofinansowanie w ramach POIiŚ  to 37,5 mln zł.
Realizacja projektu podzielona została na dwa etapy. Dotychczas w ramach pierwszego etapu poza 15 tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej, na potrzeby systemu przebudowana została Centrala Ruchu ZDiTM, gdzie została zamontowana specjalna elektroniczna mapa Szczecina. Dzięki niej dyspozytorzy mogą na bieżąco monitorować pojazdy komunikacji miejskiej. Umożliwiają to zamontowane w pojazdach urządzenia do lokalizacji.
Trwa przetarg na realizację drugiego etapu systemu. Na zaproszenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego odpowiedziało konsorcjum firm GMV Innovating Solutions sp. z o. o. i Grupo Mecanica del Vuelo Sistemas SA. W ramach drugiego etapu systemu rozbudowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej. Elektroniczne tablice informujące o czasie odjazdu autobusu czy tramwaju podawane w czasie rzeczywistym zamontowane zostaną na 80 przystankach – głównie na węzłach przesiadkowych w różnych rejonach miasta m.in. na Placu Kościuszki, Zawadzkiego, Komuny Paryskiej, Wernyhory.  Do tej pory takich tablic na terenie Szczecina jest 15. Zostały wybudowane w ramach pierwszego etapu systemu.
Wprowadzony zostanie jednorazowy bilet elektroniczny a wszystkie pojazdy wyposażone będą w kasowniki do obsługi tych biletów. Dodatkowo w każdym autobusie i tramwaju zamontowany będzie automat do sprzedaży biletów z możliwością płatności kartą. Rozbudowany zostanie system monitoringu w pojazdach.

(Żródło: Urząd Miasta Szczecin)