Cała treść

Mobilna Gdynia z aktywnymi mieszkańcami

Stworzenie pierwszej w mieście strefy pieszej czy buspasy pod kontrolą wizyjną to tylko niektóre pomysły, które będą realizowane przez Gdynię, w drodze konsultacji z mieszkańcami, w ramach europejskiego projektu CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility).
Głównym celem projektu jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie mobilności oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestniczącymi w nim miastami w zakresie m.in.: rozwoju systemów i usług „web 2.0″, wykorzystywaniu przyjaznych miastu i mieszkańcom pojazdów elektrycznych, zaangażowania mieszkańców w planowanie mobilności i poprawę jakości usług.
Projekt realizowany jest w czterech dynamicznie rozwijających się europejskich miastach: Akwizgranie (Niemcy), Gdyni, Koprivnicy (Chorwacja), Palma de Mallorca (Hiszpania). Uczestniczy w nim 24 partnerów lokalnych z wyżej wymienionych miast, które w ramach projektu tworzą swoje konsorcjum. W skład gdyńskiego wchodzą: Gmina Gdynia (Zarząd Dróg i Zieleni), Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni.
W ramach CIVITAS DYN@MO przygotowano sześć grup zadań: Plan Zrównoważonego Transportu Miejskiego; innowacyjne pojazdy przyjazne środowisku; inteligentne systemy transportowe i technologie informacyjno-komunikacyjne; badania i ewaluacja, promocja i nauka, koordynacja i zarządzanie projektem. Pierwsze trzy, zwane specjalistycznymi, realizowane są przez miasta i ich partnerów lokalnych, zaś pozostałe przez wszystkich uczestników CIVITAS DYN@MO.
W Gdyni, w ciągu czterech lat trwania projektu, planuje się zrealizować m.in. następujące inicjatywy:

  • opracowanie Planu Zrównoważonego Transportu Miejskiego dla miasta w oparciu o badania, projekty i konsultacje;
  • przygotowanie analiz, projektów, symulacji dotyczących transportu miejskiego opartego na automatycznych, małych pojazdach dostępnych na żądanie;
  • utworzenie pierwszej w mieście strefy pieszej (projekt pilotażowy);
  • zastosowanie w dwóch trolejbusach alternatywnego źródła energii, dzięki któremu pojazdy mogłyby poruszać się na trasie o długości około 2 km bez trakcji;
  • zmniejszenie ilość energii pobieranej przez trolejbusy dzięki instalacji na sieci superkondensatora;
  • wdrożenie systemu automatycznego wykrywania zdarzeń drogowych na dwóch niebezpiecznych skrzyżowaniach w mieście (projekt pilotażowy);
  • wdrożenie systemu preselekcji wagowej pojazdów ciężarowych (projekt pilotażowy);
  • utworzenie specjalnej platformy internetowej „Mobility 2.0″, która pozwoli włączyć gdynian w  planowanie sieci transportowej w mieście;
  • utworzenie pasów drogowych przeznaczonych dla ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz identyfikacja uczestników ruchu drogowego, którzy bezprawnie się po nich poruszają (projekt pilotażowy).

Całkowity koszt projektu, realizowanego w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, wynosi ponad 13 mln euro, w tym ok. 805 tys. euro przeznaczono na realizację części przez Gminę Miasta Gdyni. Projekt rozpoczął się dnia 1 grudnia 2012 r. i potrwa 48 miesięcy.

(Źródło: Urząd Miasta w Gdyni)