Cała treść

Konferencjq “Modele i technologie dla Inteligentnych Systemów Transportowych”

Po owocnych spotkaniach w Rzymie (2009) i Lueven (2011), w Dresden odbędzie się trzecia konferencja “Modele i technologie dla Inteligentnych Systemów Transportowych”. Głównym tematam konferencji jest transport intermodalny w ruchu miejskim.
W pojazdach transportu publicznego zainstalowane urządzenia pełnią rolę sensorów służących do zbierania danych o ruchu, np. pozycji pojazdów autobusowych i tramwajów, które są przesyłane do intermodalnych centrów sterowania (ITCS) lub przesyłane pomiędzy pojazdami i pojazdami a sterownikami sygnalizacji świetlnej. Najtrudeniejszym zadaniem jest zabranie i wykorzystanie danych z systemów sterowania i systemów V2V (pojazd-pojazd) i V2I (pojazd-infrastruktura).
Poza głównym tematem, będą prezentowane systemy dla transportu powietrznego i kolejowego.
Ponadto uczestnicy konferencji będą mieli okazję dołączyć do dziewiątego dorocznego spotkania ViMOS Competence Centre for Operational Traffic Management, które odbędzie się w tym samym miejscu. Podczas tego spotkania przedstawiciele świata nauki, przemysłu, władz publicznych, jak i operatorów transportowych spotkają się w celu omówienia realizacji i eksploatacji aspektów aktualnych projektów ITS.

(Źródło: ERTICO – ITS Europe)