Cała treść

Ruszyła VI edycja konkursu Lider ITS

LIDER ITSStowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA we współpracy z redakcją PRZEGLĄD – ITS zaprasza producentów i usługodawców rozwiązań ITS, samorządy i administrację, kadrę naukową oraz absolwentów wyższych uczelni do zgłaszania swoich projektów do udziału w kolejnej, szóstej edycji konkursu LIDER ITS 2015.
Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz szósty statuetka LIDER ITS 2015 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2014 roku w czterech kategoriach: – najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS, – najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje, – najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej, – najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.
Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2015 nastąpi podczas VIII Polskiego Kongresu Inteligentnych Systemów Transportowych 2015, który odbędzie się w dniach 26-27 maja 2015 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.itspolska.pl w zakładce LIDER ITS, formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj.