Cała treść

NCBR ogłosił harmonogram konkursów w 2015 roku

Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2020. NCBR ogłosił wstępny harmonogram naborów w konkursach w 2015 roku.
Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej (poddziałanie 1.1.1 PO IR, tzw. „szybka ścieżka”), jak i zacieśnianiu współpracy uczelni z biznesem (działanie 3.1 POWER). „Szybka ścieżka” jest kontynuacją działania realizowanego w ramach konkursu 1.4 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. NCBR było pierwszą instytucją publiczną w Polsce, która wprowadziła rynkowy system wsparcia redukujący formalności do minimum i skracający czas wydania decyzji do 60 dni od złożenia dokumentów. W pierwszym, rozstrzygniętym w kwietniu 2014 roku konkursie dofinansowanie w wysokości 254 mln zł otrzymało 115 przedsiębiorstw realizujących projekty z zakresu wysokich i średnich technologii. W ramach PO IR będą kontynuowane także dwa programy sektorowe NCBR – INNOLOT i INNOMED – oraz będący następcą udanego pilotażu program DEMONSTRATOR.
Wśród nowych pozycji w ofercie NCBR znajduje się m. in. ogłoszony w grudniu 2014 roku RID – Rozwój Innowacji Drogowych. Celem realizowanego wspólnie z  GDDKiA przedsięwzięcia jest wsparcie projektów badawczych m.in. z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i efektywności systemu zarządzania ruchem.

(Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)