Cała treść

KE przyjmuje nowe zasady informacji o ruchu drogowym

Komisja Europejska wprowadziła nowe zasady mające pomóc w zapewnieniu użytkownikom dróg w Unii Europejskiej bardziej jednolitych, dokładnych i aktualnych informacji o ruchu drogowym.
W ramach nowych zasad, podróżujący będą otrzymywać w czasie rzeczywistym informacje o ruchu drogowym dotyczące przewidywanych opóźnień, szacowanego czasu podróży, wypadków, robót drogowych, ostrzeżeń pogodowych i innych istotnych informacji.
Ponieważ taki rodzaj upowszechniania informacji funkcjonuje już w wielu obszarach Europy, nadrzędnym celem nowych zasad jest udostępnienie usługi informacyjnej większej liczbie użytkowników.
Aby poprawić spójność systemów informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, specyfikacje wymagają, by dane udostępniane za pośrednictwem Krajowych Punktów Dostępowych znajdowały się w jednolitym formacie.
Projekty techniczne przeszły szeroko zakrojone konsultacje z ekspertami wyznaczonymi przez państwa członkowskie, zarówno z sektora publicznego jaki i prywatnego i zostały przekazane do kontroli Europejskiego Trybunału. Wdrożenie nowych zasad nastąpi w przeciągu 24 miesięcy.

(Źródło: ELTIS)