Cała treść

Spotkanie z przedstawicielami branży transportowej OPZZ

O priorytetach rządu w obszarze transportu oraz planach inwestycyjnych w nowej perspektywie budżetowej UE, z przedstawicielami Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych rozmawiali sekretarze stanu Zbigniew Rynasiewicz i Waldemar Sługocki. Na zaproszenie związkowców, 15 stycznia 2015 r., wiceministrowie uczestniczyli w części posiedzenia Rady Branży “Transport” OPZZ.
Podczas spotkania w siedzibie OPZZ wiceminister Waldemar Sługocki podkreślił, że inwestycje w sektorze transportu będą realizowane zarówno w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (4 osie priorytetowe) oraz instrumentu “Łącząc Europę”, z którego finansowane będą projekty infrastrukturalne o znaczeniu europejskim. W nowej perspektywie nominalnie najwięcej będziemy inwestować w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale pojawią się też przedsięwzięcia wspierające transport multimodalny, żeglugę morską i śródlądową.

(Źródło: MIiR)