Cała treść

Transport w wymiarze transgranicznym

Współpraca w zakresie planu pracy dla Korytarza Bałtyk – Adriatyk, plany rozbudowy infrastruktury odcinków transgranicznych w jego ramach, a także m.in. alternatywne źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych były przedmiotem spotkania polskiej minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak z koordynatorem europejskiego Korytarza Bałtyk – Adriatyk Kurtem  Bodewigiem.
”Chcielibyśmy w nowej perspektywie zrealizować inwestycje korytarzowe przechodzące przez Polskę” – powiedziała minister Maria Wasiak. Jak podkreśliła, doprowadzenie do pełnej funkcjonalności  korytarza Bałtyk – Adriatyk, w tym w szczególności możliwość wykorzystania polskich portów morskich, są dla Polski bardzo ważne. W obecnej perspektywie finansowej Polska planuje liczne inwestycje na sieci TEN-T, a projekty na korytarzach sieci bazowej traktowane są priorytetowo. Jak dodała minister Wasiak – ”Jesteśmy w trakcie przyjmowania nowego planu budowy dróg krajowych i element korytarzowy stanowi jego istotną część.”
Odnosząc się do zagadnienia dotyczącego problemów z finansowaniem utrzymania dróg w Unii Europejskiej minister Wasiak zauważyła, że Polska myśli o nowych rozwiązaniach, które mogą również zaangażować kapitał prywatny. ”Naszą intencją jest realizacja jak największej ilości potrzebnych projektów infrastrukturalnych i szukanie dodatkowych źródeł finansowania tych inwestycji” – powiedziała polska minister infrastruktury i rozwoju.
Minister Maria Wasiak spotkała się również z ministrem transportu Republiki Czeskiej Danem Ťokiem. Przedmiotem rozmów była modernizacja granicznych linii kolejowych, budowa dróg, a także umowa o budowie i utrzymaniu obiektów mostowych. Poruszono również temat niemieckich przepisów o płacy minimalnej.
”Polska wyraża gotowość do podpisania umowy między RP a Republiką Czeską o budowie i utrzymaniu obiektów mostowych oraz utrzymaniu wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy” – zadeklarowała minister Wasiak. Jak dodała, liczy że będzie mogło to nastąpić w czasie tegorocznych polsko-czeskich konsultacji międzyrządowych.
Podczas spotkania podkreślono, że budowa dróg ekspresowych: S3 po stronie polskiej i R11 po stronie czeskiej jest priorytetem. Ustalono, że powołana zostanie specjalna grupa robocza dla sprawniejszej realizacji inwestycji.
Minister podkreśliła także, że strona polska liczy na dalszą współpracę w zakresie realizacji projektów współfinansowanych w ramach instrumentu CEF, m.in. w ramach korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk.
Spotkania odbyły się 25 marca 2015 r. w Bratysławie.

(Źródło: MIiR)