Cała treść

Trzeci Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniach 4-10 maja 2015 roku będzie obchodzony Trzeci Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: „Dzieci a Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” organizowany pod egidą ONZ.
Tym razem tematem przewodnim będzie bezpieczeństwo dzieci na drogach. Pierwszy Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w roku 2005. Pierwszy Tydzień obchodzono w roku 2007, drugi zaś – w roku 2013.
Trzeci Światowy Tydzień BRD nawiązuje bezpośrednio do Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 2 kwietnia 2013 roku w sprawie Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Każdego dnia ponad 500 dzieci ginie w wypadkach drogowych, podczas gdy dziesiątki tysięcy z nich odnosi rany, których rezultatem jest niejednokrotnie trwałe kalectwo. Do roku 2015 obrażenia powstałe w wyniku wypadków drogowych w krajach rozwijających się będą stanowić główną przyczynę zgonów dzieci powyżej 5 roku życia. Dlatego, jeśli nie podjęte zostaną natychmiastowe i skuteczne kroki, liczba tych obrażeń będzie rosła w sposób gwałtowny, wystawiając życie i zdrowie milionów dzieci na całym świecie na poważne ryzyko.
Celem tej inicjatywy jest podniesienie świadomości, w szczególności wśród młodych uczestników ruchu drogowego, możliwości uniknięcia wypadków drogowych oraz zachęcenie osób, środowisk i instytucji na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego do bezpośredniego bądź pośredniego oddziaływania na te czynniki, które najbardziej wpływają na występowanie wypadków drogowych (pijanych kierowców, złą infrastrukturę drogową, niestosowanie kasków ochronnych i niezapinanie pasów bezpieczeństwa).
Podstawowym zadaniem Trzeciego Tygodnia będzie zwrócenie uwagi na trudną sytuację dzieci na światowych drogach. Chodzi o to, aby zainicjować i skoordynować działania, które skutecznie przyczynią się do poprawy ich bezpieczeństwa, jak również o promowanie idei bezpiecznego i zrównoważonego transportu w perspektywie programu działań na rzecz rozwoju po roku 2015. Trzeci Światowy Tydzień BRD jest wspierany przez Kampanię SaveKidsLives („Ocal Życie Dzieciaków”), która ruszyła w listopadzie 2014 r.
Jej motywem przewodnim jest Deklaracja Dziecka zredagowana na podstawie sugestii i postulatów przedstawionych przez grupę ponad 150 dzieci reprezentujących wszystkie kontynenty naszego globu.
W  listopadzie 2015 roku odbędzie się także Druga Światowa Konferencja Ministerialna na temat Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której celem jest omówienie postępów w realizacji Planu Globalnego na Dekadę Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w latach 2011-2020.

(Źródło: Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)