Cała treść

Badania i rozwój na szybkiej ścieżce

34 inwestycje z zakresu badań i prac rozwojowych w firmach otrzymają łączne wsparcie w wysokości 178 mln zł. 3 sierpnia 2015 r. zatwierdzono pierwszą listę rankingową projektów zakwalifikowanych do wsparcia w programie Inteligentny Rozwój (PO IR).
Na liście znaleźli się wnioskodawcy, którzy aplikowali o dofinansowanie w ramach majowego etapu konkursu w  poddziałaniu 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, zwanym też „szybką ścieżką”. Projekty wspierane w tej części programu stanowią podstawę do wdrażania przez firmy przełomowych rozwiązań do praktyki gospodarczej.
Zgodnie z założeniami konkursu, ocena wniosków przeprowadzona została w ciągu 60 dni od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek.
“Mechanizm szybkiej ścieżki, którego pilotaż wprowadziliśmy w programie Innowacyjna Gospodarka, sprawdził się w pierwszym konkursie programu Inteligentny Rozwój”– podsumowała wiceminister Iwona Wendel.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które przeprowadziło nabór, oceniło pod względem merytorycznym 175 projektów, z czego do dofinansowania rekomendowano 34 projekty na kwotę prawie 178 mln zł.
Na liście zakwalifikowanych do wsparcia przedsięwzięć znalazły się m.in.: prace badawcze nad opracowaniem systemu kontroli ruchu lotniczego nowej generacji.
Konkurs w ramach poddziałania 1.1.1, na który przeznaczono aż 1,6 mld zł, potrwa do końca grudnia 2015 r. Przedsiębiorcy (mikro, mali i średni) wciąż mogą aplikować o wsparcie. Natomiast konkurs dla dużych firm zostanie ogłoszony 14 września br. „Szybka ścieżka” to największe poddziałanie I osi POIR, w ramach której na wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa przeznaczono ponad 4,5 mld euro, czyli 44 proc. budżetu programu.
Dotychczas w PO IR ogłoszono łącznie 8 konkursów o wartości blisko 4,5 mld zł.

(Źródło: MIiR)