Cała treść

PLK otwiera rynek dla nowych technologii

PLK ogłosiły postępowanie przetargowe o kilkumiliardowej wartości na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na ponad 13 600 km zarządzanych linii. To kolejny przetarg zarządcy infrastruktury w ramach Wielkiej Ofensywy Inwestycji Kolejowych. Warunki przetargu pozwalają na składanie ofert nie tylko europejskim dostawcom systemu GSM-R, co gwarantuje dużą konkurencję. PLK zamierzają bezpiecznie pozyskać światową technologię i przeprowadzić cyfrową rewolucję na polskich torach.
W ogłoszonym przez PLK postępowaniu mogą uczestniczyć wszyscy światowi producenci systemu GSM-R. To w trosce o dobrą rywalizację, która według założeń spółki ma pozwolić wybrać najlepszej jakości usługi przy jednoczesnym zdrowym konkurowaniu ceną. Zarządca infrastruktury jest zdania, że obecnie wszyscy światowi producenci systemu GSM-R są w stanie dostarczyć rozwiązanie dobre jakościowo, bezpieczne i spójne z innymi systemami PLK.
GSM-R, czyli dedykowany dla kolei system bezprzewodowej łączności cyfrowej, jest jednym z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym ERTMS. Bazując na standardzie telefonii komórkowej GSM, został udoskonalony i dostosowany do specyfiki pracy związanej z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzaniem ruchem pociągów, zapewniając wymagany poziom jakości świadczonych serwisów i bezpieczeństwa. System zapewnia m.in. łączność głosową między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami czy obsługą techniczną oraz jest medium transmisyjnym dla systemu ETCS – Europejskiego Systemu Sterowania Jazdą Pociągu.
Do końca 2015 roku sieć GSM-R obejmie swoim zasięgiem ponad 1500 km sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. System wdrażany jest m.in. na linii kolejowej E 30 na odcinku Bielawa Dolna – Legnica – Wrocław – Opole, E 65 na odcinku Warszawa – Gdynia,  E 20 Kunowice – Terespol.

(Źródło:  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)