Cała treść

CANARD uruchomił odcinkowy pomiar prędkości oraz monitoring przejazdu na czerwonym świetle

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym uruchomiło nadzorowany przez GITD system odcinkowego pomiaru prędkości oraz kontroli przejazdu na czerwonym świetle. CANARD rozpoczął wysyłanie wezwań w sprawach zarejestrowanych wykroczeń w ruchu drogowym przez urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości oraz urządzenia rejestrujące pojazdy niestosujące się do sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach.

(Źródło: CANARD)