Cała treść

Uruchomiono informatyczny system sterowania ruchem ulicznym w Lublinie

15 grudnia br. uruchomiono Informatyczny system sterowania ruchem ulicznym w Lublinie. W tym momencie trwają odbiory inwestycji i jego kalibracja. Władze miasta zakładają, że pełnię jego zalet kierowcy będą odczuwać już na koniec pierwszego kwartału przyszłego roku.  Inwestycja jest częścią Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego, największego projektu unijnego jaki realizuje miasto.
Budowa systemu została powierzona warszawskiej spółce Qumak S.A., która zaoferowała wykonanie prac za kwotę blisko 28 mln zł.
System obejmuje 69 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, co stanowi przeszło połowę urządzeń tego typu znajdujących się w mieście. Ponad 20 z nich przeszło kompleksową modernizację, w ramach której wymiana urządzeń sterujących połączona była z wymianą całego osprzętu, łącznie ze słupkami, masztami i wysięgnikami. Wszystkie objęte systemem sygnalizacje są połączone ze sobą siecią światłowodową i skoordynowane. Mózgiem całego systemu jest Centrum Sterowania Ruchem zlokalizowane razem z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskim Centrum Monitoringu Wizyjnego w śródmieściu Lublina.
Inwestycja zakłada przede wszystkim stworzenie priorytetów dla pojazdów komunikacji miejskiej. System samodzielnie, lub zarządzający nim, wykrywa opóźnione względem rozkładu pojazdy transportu publicznego i wydłuża dla nich długość światła zielonego na poszczególnych korytarzach komunikacyjnych. Wykrywa on także zdarzenia drogowe i sugeruje kierowcom trasy objazdowe. Zarządzający ruchem otrzymuje możliwość rozładowywania z zatorów drogowych konkretnych rejonów/dzielnic miasta. Skracając lub wydłużając długość świateł na skrzyżowaniach okalających dany rejon, steruje natężeniem ruchu w poszczególnych obszarach. Ponadto, w różnych punktach miasta znajdują  się tablice, za pomocą których dostarczane są kierowcom informacje np. o czasie potrzebnym na pokonanie danego odcinka drogi, kolizjach, czy alternatywnych drogach dojazdu. W ramach systemu uruchomiona została także strona internetowa z informacjami o aktualnych warunkach panujących na drogach w mieście.
Rozbudowa Systemu planowana jest w ramach bieżącej perspektywy unijnej. Objęte nią zostanie kolejnych 30 skrzyżowań. Oznaczać to będzie, że System będzie sterował prawie wszystkimi sygnalizacjami w mieście. Rozbudowa Systemu da możliwość wyposażenia go w moduły takie jak np. podsystem informacji parkingowej, podsystem nadzoru wjazdów w strefy specjalne, podsystem kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości, podsystem integrujący nadzór na służbami obsługi bieżącej miasta.

(Źródło: Urząd Miasta Lublin)