Cała treść

Europejskie badania i innowacje dla światowego lotnictwa i kosmonautyki do roku 2050

W dniach 19-20 maja 2016 roku w Instytucie Lotnictwa odbędzie się spotkanie europejskiego forum instytutów skupionych w Association of European Research Establishments in Aeronautics (EREA) z udziałem przedstawicieli 14 zrzeszonych krajów.

(Źródło: Instytut Lotnictwa)