Cała treść

Debata Dziennika Gazeta Prawna i ITS POLSKA podczas IX POLSKIEGO KONGRESU ITS

Podczas IX Polskiego Kongresu ITS odbędzie się piąta edycja debaty nt. Inteligentnych Systemów Transportowych. Organizatorami wydarzenia są Dziennik Gazeta Prawna oraz ITS POLSKA. Aktualnie trwają prace nad zaproszeniem gości z instytucji publicznych oraz zainteresowanych firm, które współfinansowałyby wydarzenie.
Program Kongresu ITS zakłada szeroki wachlarz zastosowań rozwiązań ITS, z naciskiem na systemy zarządzania ruchem oraz technologie stosowane w transporcie publicznym.

Główne obszary tematyczne Kongresu:
 • Systemy Zarządzania Ruchem –Ocena bieżących wdrożeń procesów;
 • Systemy Zarządzania Ruchem –Nowe potencjalne wdrożenia;
 • Czujniki ruchu;
 • Systemy poboru opłat;
 • Integracja systemów poboru opłat na drogach międzymiastowych –konteksty krajowe i europejskie;
 • e-bilety;
 • Transport publiczny –usługi informacyjne dla podróżnych i platformy multimodalne;
 • e-Call i Systemy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
 • Informacje pogodowe;
 • Systemy nawigacji satelitarnej;
 • Transport kolejowy;
 • Innowacyjne źródła finansowania wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ITS;
 • Prawo i warunki umowne;
 • Standaryzacja rynku ITS;
 • Systemy parkingowe;
 • Technologie;
 • Zbieranie danych o ruchu i ich przetwarzanie;
 • Pojazdy autonomiczne.
Wstępny zakres tematyczny:
 • Ocena efektywności projektów dofinansowanych ze środków unijnych w zakończonej perspektywie finansowania 2007 –2013 r.;
 • Szanse finansowania projektów ITS w okresie programowania 2014 –2020 r.;
 • Perspektywa wdrożenia elektronicznego poboru opłat od pojazdów osobowych na drogach krajowych;
 • Rola sektora publicznego w procesie wspierania budowy rodzimych technologii.
Uczestnicy Debaty:
 • Przedstawiciel Sejmowej Komisji Infrastruktury;
 • Przedstawiciel Komisji Europejskiej;
 • Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju;
 • Przedstawiciel Centrum Unijnych Projektów Transportowych;
 • Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
 • Marek Litwin -ITS POLSKA;
 • prof. Wojciech Suchorzewski -Politechnika Warszawska;
 • przedstawiciele firm partnerskich.

Udział w debacie, to niepowtarzalna możliwość przedstawienia swojego punktu widzenia na temat zagadnień związanych z ITS. Relacja z rozmowy zostanie opublikowana na łamach Dziennika Gazeta Prawna. Szczegółowe informacji na temat wydarzenia znajdują się tutaj.

Kontakt:

Magdalena Ornat (magdalena.ornat@infor.pl)

tel. +48 22 530 41 58
kom. +48 519 061 300
fax. +48 22 530 41 10

(Źródło: ITS POLSKA)