Cała treść

Spotkanie dla miast ws. drugiego naboru projektów w ramach Urban Innovative Actions

Komisja Europejska uruchomiła drugi nabór na projekty dotyczące działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, tzw. Urban Innovative Actions – UIA. W celu wsparcia miast w tym procesie, Ministerstwo Rozwoju wspólnie z Komisją Europejską (DG REGIO) oraz Sekretariatem UIA organizuje spotkanie dla przedstawicieli miast poświęcone drugiemu naborowi UIA.
Spotkanie odbędzie się 9 lutego br. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 i będzie podzielone na 2 części. W pierwszej, ogólnej, zaprezentowane zostaną zasady drugiego naboru oraz funkcjonowania UIA. W drugiej przedstawiciele miast będą mieli możliwość indywidualnego przedyskutowania z ekspertami KE i UIA swoich pomysłów na projekty.
UIA zaprasza wnioskodawców do opracowania i przedstawienia projektów w ramach trzech tematów: gospodarka o obiegu zamkniętym, mobilność w miastach oraz integracja migrantów i uchodźców. Całkowity budżet obecnego naboru wynosi 50 mln euro z EFRR. Nabór na projekty trwa do 14 kwietnia br. Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie UIA
Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane są przez DG REGIO, do 1 lutego br., pod adresem. Formularz rejestracyjny obowiązuje zarówno w przypadku udziału w części ogólnej spotkania oraz w części poświęconej konsultacjom pomysłów na projekty.
Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się tutaj.

 
(Źródło: Ministerstwo Rozwoju)