Cała treść

W Szczecinie to się pojedzie!

Niemal 30 milionów zł otrzyma Szczecin na sfinansowanie projektu, na łączną kwotę ponad 54 mln zł, Poprawa funkcjonowania transportu miejskiego w aglomeracji szczecińskiej poprzez zastosowanie systemów telematycznych. Inwestycja obejmie m.in. montaż kamer, tablic informacyjnych, wdrożenie systemu biletu elektronicznego. Umowę o dofinansowanie podpisali 29 lipca br. Piotr Tomasz Krzystek, prezydent Szczecina oraz Anna Siejda, dyrektor CUPT.

Współfinansowany z Unii Europejskiej projekt, to efekt konsekwentnie wdrażanego
w aglomeracji szczecińskiej systemu zarządzania komunikacją miejską. Jest to też kolejny krok w kierunku poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej na obszarze aglomeracji, jej uatrakcyjnienia, a także zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych.

Centralny System Zarządzania Komunikacją Miejską dla aglomeracji szczecińskiej będzie złożony z 11 uzupełniających się podsystemów o różnym przeznaczeniu i funkcjach, wprowadzanych w dwóch etapach. Pierwszy etap wdrażany jest od 2010 r., realizacja drugiego etapu przedsięwzięcia ma potrwać do 2013 r.

Cały projekt obejmie budowę i rozbudowę między innymi systemów:

•    biletu elektronicznego, który polegać będzie m.in. na wyposażeniu wszystkich pojazdów komunikacji miejskiej w kasowniki elektroniczne, zakupie infomatów / biletomatów do sprzedaży biletów i kart miejskich;
•    zliczania potoków pasażerskich (informacja dotycząca poziomu zapełnienia pojazdów, pozwoli na dostosowanie częstotliwości i pojemności środków transportu obsługujących daną linię, trasę);
•    dynamicznej informacji pasażerskiej – .zakup i montaż tablic przystankowej informacji pasażerskiej, rozszerzenie funkcjonowania bezprzewodowego punktu dostępu do informacji pasażerskiej oraz instalację w 370 pojazdach multimedialnej informacji pasażerskiej;
•    monitoringu wizyjnego w pojazdach miejskich;
•    optymalizacji sieci komunikacyjnej – na podstawie danych zebranych z wszystkich systemów i urządzeń, korzystając z nowoczesnego serwera i oprogramowania, system sam dokona optymalizacji sieci i wskaże (zaproponuje) nowe linie, trasy objazdy;
•    transportu „na żądanie” – daje możliwość dowozu pasażerów (którzy wcześniej zamówili ten transport) z obszarów peryferyjnych, oddalonych od aglomeracji do krańcowych przystanków komunikacji miejskiej.

Projekt przewiduje także m.in.:
•    budowę systemu lokalizacji i monitoringu pojazdów technicznych obsługujących „Akcję Zima” (umożliwia on zaplanowanie optymalnej trasy przejazdu pojazdów, dyspozytor w czasie rzeczywistym widzi na mapie, które ulice nie zostały odśnieżone)
•    budowę systemu monitorowania transportu (zamontowanie kamer pozwoli  na  śledzenie  ruchu  na  kluczowych  trasach komunikacyjnych i drogowych oraz w newralgicznych punktach aglomeracji).

Dzięki systemowi zarządzania komunikacją miejską poprawi się przede wszystkim nadzór nad kursowaniem autobusów i tramwajów.
Całkowity koszt Centralnego System Zarządzania Komunikacją Miejską dla aglomeracji szczecińskiej wyniesie 54 260 722 zł, z czego 29 317 327 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt znalazł się na liście inwestycji, które otrzymały dofinansowanie w konkursie Rozwój inteligentnych systemów transportowych, zorganizowanym w ramach działania 8.3 Programu Infrastruktura i Środowisko.