Cała treść

viaTOLL w liczbach i procentach

Liczba pojazdów zarejestrowanych w elektronicznym systemie viaTOLL systematycznie rośnie. Największy przyrost został odnotowany na początku działania systemu, gdy zarejestrowano 100 tys. aut w dwa tygodnie. Na początku września było to już pół miliona, zaś obecnie ponad 600 tys. Ponad połowa aut spełnia normy Euro 2 i 3, prawie jedna trzecia samochodów ma zagraniczne rejestracje.


System viaTOLL działa w Polsce od 3 lipca br. Od maja, gdy próbnie uruchomiono system, do oficjalnej premiery, która odbyła się 3 lipca, zarejestrowano w nim 308 tys. pojazdów. W ciągu następnych 15 dni do systemu dołączyło dalszych 100 tys. aut. Kolejna bariera – pół miliona rejestracji – została przekroczona 2 września. Obecnie, w połowie listopada osiągnęła poziom 607 tys.
-Liczba pojazdów jest jednym z kluczowych parametrów finansowej efektywności systemu mówi Dorota Prochowicz, rzecznik projektu viaTOLL. – Więcej rejestracji oznacza wyższe wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego zajmującego się finansowaniem budowy i modernizacji dróg w Polsce. Spodziewamy się, że liczba rejestracji jeszcze wzrośnie.

Liczby i procenty

Co ciekawe, najmniej aut zostało zarejestrowanych tuż przed i tuż po wprowadzeniu życie elektronicznego myta. Najwięcej ciężarówek zarejestrowano na kilka tygodni przed uruchomieniem viaToll – do 1 lipca w systemie znalazło się prawie 300 tys. aut, zaś od 15 lipca do połowy listopada, kolejnych 300 tys. Poniżej szczegółowy wykres przedstawiający rejestracje aut w viaToll

 

W systemie viaTOLL najwięcej pojazdów spełnia klasę emisji spalin Euro 3, choć od lipca ich udział w ogólnej liczbie rejestracji nieznacznie spadł. Wyraźnie przybywa nowoczesnych pojazdów spełniających normę Euro 6 oraz normę Euro 5. Oto jak wygląda podział zarejestrowanych pojazdów z rozbiciem na normy emisji spalin:

 

(Źródło: Biuro Prasowe viaTOLL)