Cała treść

5 S rzeszowskiego ITS

W styczniu ogłoszono przetarg na budowę ITS w Rzeszowie. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym będzie się składał z pięciu elementów: Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym, Zarządzania Transportem Publicznym, Informacji Pasażerskiej, Elektronicznego Poboru Opłat oraz Platformy Teleinformatyczna dla Systemu. Koszt inwestycji to 97 mln zł.

Urząd Miasta Rzeszowa ogłosił przetarg na realizację ITS obejmującego swoim działaniem Rzeszów i okolice miasta. Przedmiotem zamówienia pod nazwą „Rzeszowski Inteligentny System Transportowy” jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP) wraz z dedykowaną mu Platformą Teleinformatyczną dla systemu ITS (PTITS) oraz wykonanie niezbędnych dla jego funkcjonowania przebudów skrzyżowań i zmian organizacji ruchu. Inwestycja będzie realizowana w ramach projektu pn. „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic” planowanego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (ZSZRiTP) jako jeden spójny system dla miasta Rzeszowa będzie integrował działanie następujących podsystemów:
S1 – System Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym (SOSRD),
S2 – System Zarządzania Transportem Publicznym (SZTP),
S3 – System Informacji Pasażerskiej (E-INFO),
S4 – System Elektronicznego Poboru Opłat (E-BILET), oraz będzie wspierany przez system:
S5 – Platforma Teleinformatyczna dla Systemu ITS(PTITS).

W ramach systemów funkcjonować będą następujące komponenty funkcjonalne:
KF d – pozyskiwania danych i ich archiwizacji,
KF p – przetwarzania danych i wspomagania decyzji,
KF s – zarządzania ruchem i planowania,
KF i – informacji dla użytkowników,
KF t – regulacji systemu opłat w zakresie e-biletu.

Obok typowych dla nowoczesnego systemu elementów takich jak sterowanie ruchem drogowym czy ITS dla komunikacji miejskiej, w Rzeszowie zostanie zbudowana platforma teleinformatyczna dla systemu ITS, która będzie funkcjonować w postaci sieci radiowej pokrywającej miasto. Ma ona zapewnić transmisję danych z obiektów stacjonarnych i mobilnych środków transportu komunikacji zbiorowej. Sieć ta jest kluczowym elementem systemu integrującego transport publiczny w Rzeszowie. Pozwoli na zdalne zarządzanie wszystkimi elementami wchodzącymi w skład systemu oraz zdalną prezentację informacji przeznaczonych dla pasażerów komunikacji miejskiej oraz uczestników ruchu drogowego. Przepływem danych obejmuje się punkty stacjonarne i mobilne umożliwiające realizację zintegrowanego działania systemu transportu.

Inwestycja została wyceniona na 96,9 mln zł netto, termin składania ofert mija 7 lutego.