Cała treść

Przetarg na stojaki rowerowe w Toruniu

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu w ramach realizacji „Programu rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu na lata 2007-15” zaprasza wszystkie instytucje i osoby prywatne do składania wniosków o postawienie stojaków rowerowych.

Zgłoszenia należy wysyłać do 1 czerwca br. Aby wniosek został zaakceptowany lokalizacja stojaka winna mieścić się w pasie drogowym, ewentualnie na terenie należącym do Gminy Miasta Toruń. Stojak rowerowy nie może utrudniać ruchu pieszych i pojazdów. We wniosku należy podać dokładną wskazówkę co do miejsca postawienia stojaka oraz informacje pozwalające na określenie potrzeb parkingowych. Do wniosku może zostać dołączona fotografia miejsca montażu stojaka/stojaków oraz dane kontaktowe wnioskującego.

Na terenie Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia montowane będą stylizowane stojaki rowerowe – po uzgodnieniu z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków – natomiast na innych osiedlach zwykłe stojaki U-kształtne. Stojaki montowane przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu pozwalają na zapięcie roweru o ramę. Jeden stojak pozwoli na zapięcie dwóch rowerów.

Miejski Zarząd Dróg planuje postawienie 30 stylowych stojaków rowerowych oraz 70 zwykłych. Liczba ta może ulec zmianie w zależności od zapotrzebowania. Wszystkie propozycje zostaną rozpatrzone indywidualnie i w przypadku, gdy wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, stojaki zostaną postawione do końca lipca 2012 roku.

W ubiegłym roku Miejski Zarząd Dróg w Toruniu stworzył warunki do parkowania rowerów przy 163 bezpiecznych stojakach rozmieszczonych na terenie miasta m.in. przy szkołach, obiektach użyteczności publicznej oraz przy przebudowanej ul. Mickiewicza.

Źródło: MZD Toruń