Cała treść

Sms-em o zagrożeniach i nie tylko

W Bydgoszczy już działa sms-owy system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach mogących wystąpić na terenie miasta.Oprócz ostrzegania o zagrożeniach (ostrzeżenia, alarmy związane z sytuacjami kryzysowymi w mieście zagrażającymi życiu, zdrowiu, mieniu i środowisku, a także o zasadach zachowania się po ich wystąpieniu) system umożliwia również wysyłanie bezpłatnych informacji np. o odbiorze prawa jazdy, dowodu osobistego, imprezach kulturalnych, utrudnieniach komunikacyjnych itp. Samo zarejestrowanie jest również bardzo proste – wystarczy wysłać sms na nr 661 000 112 podając kod grupy, do której chcemy się zarejestrować.
Poprzez utworzenie 28 grup obejmujących teren działania Rad Osiedli informacje będą wysyłane tylko do mieszkańców konkretnego obszaru (obszarów), na którym wystąpi zagrożenie. Takie rozwiązanie znacząco obniży ilość wysyłanych sms-ów, a tym samym zmniejszy ponoszone przez Miasto koszty.
System gwarantuje ochronę danych osobowych, cechuje go także wysoka odporność na przeciążenia sieci.
W zarządzaniu kryzysowym najważniejsze jest zapobieganie. Dotarcie z informacją na czas jest kluczem do sprawnego działania całego systemu. Istotna jest tu rola mediów, ale wzrasta także znaczenie przekazu bezpośredniego. Nasz system działa w oparciu o moduły. Oznacza to że będzie go można sukcesywnie rozbudowywać – mówił prezydent Rafał Bruski.
Miejskie służby zarządzania kryzysowego przetestowały oferty 5 firm specjalizujących się w tej technologii. Najlepszą ofertą była spółka Samorządowy Informator SMS z Wrocławia. Ich system działa już w Poznaniu. Z technologii tej firmy skorzystało ponad 200 gmin w całej Polsce.

(Źródło:  www.bydgoszcz.pl)