Cała treść

Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o drogach publicznych

W dniach 2–3 sierpnia 2012 r. odbyło się 17. posiedzenie Senatu, podczas którego Senatorowie poparli stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. Za takim wnioskiem opowiedziało się 59 senatorów, a 29 było przeciw. Ustawa ta wprowadza do polskiego prawa przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych (ITS) w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (dyrektywa ITS). Wprowadzony zostaje obowiązek stosowania przez zarządców infrastruktury drogowej zasad wdrażania usług i aplikacji ITS na drogach publicznych, a w przyszłości – specyfikacji ITS.

(Źródło: Senat Rzeczypospolitej Polskiej)