Cała treść

UE przyznała prawie 200 mln € na wsparcie kluczowych projektów infrastrukturalnych

Komisja Europejska wybrała 74 projekty, które otrzymają prawie 200 mln € unijnego dofinansowania z transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), aby kontynuować poprawę infrastruktury transportowej w całej UE. Projekty te będą  korzystać ze wsparcia finansowego UE w obrębie kilku obszarów, począwszy od budowy i/lub modernizacji aktualnych połączeń po wsparcie korytarzy transportowych, partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) oraz innowacyjne instrumenty finansowe. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, odpowiedzialny za transport, powiedział, że: “Komisja Europejska będzie w dalszym ciągu wspierać budowę i modernizację europejskiej infrastruktury transportowej, aby zapewnić swoim mieszkańcom  korzyści  płynące z kompletnej, bezpiecznej i nowoczesnej sieci.  Ponadto fundusze te przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia w UE poprzez umożliwienie państwom członkowskim dalszych inwestycji w  obrębie małych i dużych projektów infrastrukturalnych w okresie stagnacji gospodarczej. ”
Przyznane w ramach programu fundusze, w wysokości 198,63 mln € w całości ukierunkowano na finansowanie najważniejszych priorytetów sieci TEN-T w następujących obszarach:

  • Priorytet 1: Wspieranie rozwoju zintegrowanego i multimodalnego systemu transportowego – 10 projektów, 25,92 mln € dofinansowania;
  • Priorytet 2a: Badania i przygotowanie projektów wdrożeniowych przyczyniających się do łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu (emisja gazów cieplarnianych) – 4 projekty, 9,37 mln € dofinansowania;
  • Priorytet 2b: Badania i prace wspierające zmniejszenie wpływu transportu morskiego na środowisko – 4 projekty, 3,76 mln €  dofinansowania;
  • Priorytet 3: przyśpieszenie/ułatwienie wdrażania projektów TEN-T, 44 projekty, 146,63 € mln dofinansowania;
  • Priorytet 4: Wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i innowacyjnych instrumentów finansowych – 6 projektów,  5,63 mln € dofinansowania;
  • Priorytet 5: Wsparcie dla długoterminowego wdrożenia sieci TEN-T, w szczególności rozwoju korytarzy umożliwiających skoordynowane wdrażanie sieci – 6 projektów, 7,32 mln € dofinansowania.

Projekty będą nadzorowane przez Agencję Wykonawczą TEN-T, współpracującą z beneficjentami projektów. Patronat nad projektami objęła Generalna Dyrekcja ds. Mobilności i Transportu. Więcej informacji na temat wszystkich wybranych przez KE projektów tutaj.

(Źródło: Komisja Europejska)