Cała treść

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu rozpoczyna się już w niedzielę

Ponad 2000 miast z 40 europejskich krajów weźmie udział w XI edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, który rozpoczynie się 16 września br. Tegoroczne motto tego wydarzenia  “Moving in the right direction”, ma na celu podkreślenie korzyści płynących z opracowania i wdrożenia zrównoważonych planów mobilności oraz zwiększenia publicznego zainteresowanych tą tematyką. Ponieważ popyt na wzrost mobilności i konieczność drastycznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych staje się coraz bardziej palącą kwestią, miasta powinny opracować wizję miejskiego systemu transportowego, który spełnia te wymagania, to znaczy chroni środowisko i sprawia, że miasto staje się lepszym miejscem do życia.
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to coroczna kampania na rzecz zrównoważonej mobilności w miastach, zorganizowana przy wsparciu Komisji Europejskiej, Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska i Transportu. Celem kampanii, która trwa od 16 do 22 września każdego roku jest zachęcenie europejskich władz lokalnych do wprowadzenia i promowania zrównoważonych środków transportu.

(Źródło: ELTIS)