Cała treść

Unijne pieniądze na transport publiczny w Radomiu

Nowe autobusy komunikacji miejskiej i wiaty przystankowe będą już wkrótce kupione dzięki funduszom unijnym. Dofinansowanie pozwoli także na remonty i budowy zatok oraz pętli autobusowych, co między innymi umożliwi uruchomienie komunikacji w północnej części Wólki Klwateckiej. Projekt będzie wdrażany do końca 2014 roku. Wydział Funduszy Unijnych i Strategii Urzędu Miejskiego w Radomiu pozyskał z Unii Europejskiej ponad 10 milionów złotych na zrealizowanie projektu pod hasłem “Poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej“. Miasto dołoży na ten cel niecałe 1,8 miliona złotych. Musimy dodać, że dofinansowanie unijne jest praktycznie pewne, ponieważ na opublikowanej 30 października przez Zarząd Województwa Mazowieckiego liście rankingowej projektów radomski wniosek znajduje się na drugim miejscu.
W ramach projektu zaplanowano zakup ośmiu przegubowych autobusów miejskich. Będą to pojazdy niskopodłogowe, napędzane gazem ziemnym, wyposażone między innymi w klimatyzację i monitoring, w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W środku zostaną zamontowane elektroniczne tablice trasowe. Dzięki nim nie tylko będzie łatwo można zlokalizować, gdzie znajduje się dany autobus, ale i dowiedzieć się o ewentualnych zmianach trasy przejazdu.
Autobusy to jednak nie wszystko. Projekt obejmuje także zakup 12 podświetlanych wiat przystankowych, monitoring pięciu często dewastowanych przystanków oraz remont 15 zatok i dwóch pętli autobusowych. W ramach inwestycji powstanie też między innymi oczekiwana przez mieszkańców Wólki Klwateckiej nowa pętla końcowa przy ulicy Mroza.
Cały projekt jest realizowany jest w ramach działania 5.1 “Transport miejski” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Jego dokładna wartość wynosi 11.897.300 złotych, natomiast kwota dofinansowania to 10.112.705 złotych. Planowany czas realizacji powyższego projektu: od 1 kwietnia 2013 do 31 grudnia 2014 roku.

(Źródło: MZDiK Radom)