Cała treść

Asseco zbuduje Centralny System Przetwarzania dla CANARD

W piątek 23.11.2012 roku GITD podpisał kluczową umowę na budowę systemu informatycznego dla Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą zostało rzeszowskie Asseco. Wartość kontraktu to ponad 140 mln zł netto.
Budowany przez Asseco system zarządzać będzie procesami automatycznej rejestracji wykroczeń. Jego budowa rozłożona jest na dwa etapy. W pierwszej fazie, trwającej 4 miesiące, powstanie platforma zawierająca najważniejsze funkcjonalności, które rozwijane będą przez kolejnych 18 miesięcy. Cały system pozwoli w pełni zautomatyzować i przyspieszyć proces od przetwarzania zdjęcia, współpracę z systemem CEPiK, po generowanie wezwania do właściciela pojazdu jak i kierowania spraw do sądu a także obsługę płatności. Zostanie stworzony również dedykowany portal internetowy za pośrednictwem którego będzie można sprawdzić status spraw oraz inne szczegóły związane z indywidualnymi przypadkami.
Ostatnią fazą projektu będzie utrzymanie, bieżąca obsługa systemu przez 10 lat a także szkolenia dla pracowników z zakresu jego obsługi.

(Źródło GITD)