Cała treść

Konferencja projektu DaCoTA

W dniach 22-23 listopada 2012 roku w Atenach odbyła się konferencja kończąca projekt pt. „System zbierania, transferu i analizy  danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego – DaCoTA (Data Colection, Transfer and Analysis)” realizowany w latach 2010-2012 przez 17 instytucji z 12 krajów ( w tym Instytut Transportu Samochodowego) w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Głównym celem projektu było stworzenie systemu wspierajacego zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego ułatwiającego dostęp do danych i wyników badań. Konferencja była podsumowaniem prac przeprowadzonych w ramach 6 grup roboczych. Obrady podzielono na osiem sesji tematycznych, na koniec każdej sesji odbywała się dyskusja:

  • Sesja 1: Przyszłe wyzwania dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie;
  • Sesja 2: Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w Europie;
  • Sesja 3: Zbiorcze dane dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wiedza potrzebna do kształtowania polityki w tym zakresie;
  • Sesja 4: Prognozowanie poziomu zagrożenia w ruchu drogowym  i porównanie rezultatów prowadzonych działań w  poszczególnych krajach;
  • Sesja 5: Badanie zachowań kierowców w rzeczywistym ruchu drogowym – wykorzystanie nowych technologii;
  • Sesja 6: Pogłębione badania  wypadków drogowych;
  • Sesja 7: Pomiary, ocena i poprawa bezpieczeństwa pojazdów;
  • Sesja 8: Panel dyskusyjny poświęcony rekomendacjom dotyczącym gromadzenia wiedzy, jej upowszechniania i rozwoju narzędzi wspierających proces zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W konferencji uczestniczyło około 130 osób z ponad 20 krajów, a obrady odbywały się w salach Muzeum Acropolis usytuowanym u stóp Akropolu. Polskę reprezentowali pracownicy Instytutu Transportu Samochodowego, będący członkami zespołu realizującego projekt (Ilona Buttler, Dorota Hitczenko, Aneta Wnuk, Anna Zielińska), a także prof. Kazimierz Jamroz z Politechniki Gdańskiej.
Wiecej informacji o konferencji i projekcie można znaleźć tutaj.

 

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)