Cała treść

Podsumowanie unijnych inwestycji środowiskowych i infrastrukturalnych

Stan realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz efekty unijnych inwestycji w obszarze m. in. transportu są głównym tematem odbywającego się w terminie 3-4 grudnia 2012 r. piątego spotkania rocznego POIiŚ. W obradach z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej uczestniczył wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło. ‘’W Programie Infrastruktura i Środowisko realizowanych jest 1 837 inwestycji o  wartości unijnego dofinansowania wynoszącej blisko 95 mld zł’’ – poinformował wiceminister Zdziebło. – ‘’Naszym celem jest zakończenie Programu z sukcesem.’’ – zapowiedział wiceminister.
‘’Zrealizowaliśmy również plan tegorocznej certyfikacji, który wynosi 25,2 mld zł. Wiadomo już jednak, że do końca grudnia br. przekroczy on planowany pułap. Na kolejny, 2013 rok, założenia mamy jeszcze bardziej ambitne – planujemy bowiem certyfikować blisko 28 mld zł.’’ – dodał.
Patrick Amblard z Komisji Europejskiej wyraził zadowolenie z postępów w realizacji programu, szczególnie w zakresie transportu i energetyki. Wciąż nierozwiązane pozostają kwestie kolei oraz projektów przeciwpowodziowych. ‘’Liczymy, że w przyszłym roku, który będzie bardziej wymagający, Polska wykorzysta wszystkie pozostałe środki z Programu Infrastruktura i Środowisko’’ – zaznaczył.
Efekty Programu Infrastruktura i Środowisko:
Transport – 64,3 mld zł;
Drogi: 1 517 km;
Koleje: 529 km;
Lotniska: 6.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)