Cała treść

Bezpieczne latanie dzięki unijnemu dofinansowaniu

„Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” to kolejny projekt, który otrzyma unijne wsparcie w ramach działania 6.3 – Rozwój sieci lotniczej TEN-T PO IiŚ. 7 grudnia 2012 r. w CUPT została podpisana umowa dla tej inwestycji. Beneficjent – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej może liczyć na ponad 297 101 202 mln zł dofinansowania z UE. Projekt wart blisko 349 530 826 mln PLN obejmuje inwestycję w nową infrastrukturę i systemy mające na celu poprawę bezpieczeństwa, zwiększenia przepustowości oraz pojemności przestrzeni powietrznej, jak również zmniejszenie negatywnego wpływu lotnictwa na środowisko naturalne.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem inwestycje, które obejmą całą polską przestrzeń powietrzną (FIR Warszawa), natomiast poszczególne elementy infrastruktury będą instalowane w różnych rejonach kraju.
Elementami infrastruktury powstałymi w ramach realizacji projektu będą m. in:
• sieć radioodległościomierzy oraz radioodległościomierzy połączonych z radiolatarniami ogólnokątowymi zapewniające samolotom na określenie ich pozycji;
• nowe systemy lądowania według wskazań przyrządów zlokalizowane na trzech lotniskach;
• nowe ośrodki kontroli ruchu lotniczego kierujące ruchem samolotów oraz pojazdów naziemnych na wybranych lotniskach;
• środki radiokomunikacji zapewniające utrzymanie kontaktu między samolotami a kontrolą naziemną;
• infrastruktura dozorowania (radary podstawowe i wtórne) obejmująca sieć urządzeń dostarczających informacji o statku powietrznym (ich lokalizacji, prędkości, numerze identyfikacyjnym itp.) wraz z siecią przesyłu danych pomiędzy radarami (PRANET) oraz system monitorowania informujący o awariach radarów wchodzących w skład sieci;
• system zarządzania ruchem lotniczym PEGASUS_21 (Polish Enhanced Generation ATC System for Unified Solutions of 21st Century) wraz z urządzeniami pomocniczymi.

(Źródło: CUPT)