Cała treść

Największa inwestycja kolejowa w Małopolsce i na Podkarpaciu – podsumowanie 2012 roku

Modernizacja linii kolejowej E30, łączącej Kraków z Rzeszowem przez Bochnię, Tarnów i Dębicę jest jedną z największych inwestycji realizowanych obecnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Modernizacja zakłada przebudowę ponad 138 km linii kolejowej wraz z zabudową nowego typu  sieci trakcyjnej, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji. Projekt modernizacji zakłada również przebudowę układów torowych na 16 stacjach. Wszystkie przystanki na tej trasie zostaną przebudowane, podwyższone i dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi w wózkach czy podróżnych z cięższym bagażem.Modernizacja wiąże się również z przebudową i budową 138 wiaduktów, mostów i estakad.  Zlikwidowanych zostanie 49 przejazdów w poziomie szyn, a na 11 zostaną zamontowane nowe urządzenia samoczynne sygnalizacji przejazdowej. Dodatkowo powstanie 1 nowy przejazd. W ramach projektu założono też budowę przejść dla zwierząt oraz dostosowanie do ich potrzeb łącznie 44 mostów, wiaduktów i przepustów. Modernizowany odcinek jest częścią linii kolejowej E 30 która jest fragmentem międzynarodowego korytarza transportowego. Ma on swój początek  Dreźnie, dalej biegnie na wschód do przejścia granicznego Gorlitz – Zgorzelec, a następnie przez najważniejsze ośrodki  na południu Polski: Legnicę, Wrocław, Opole, Gliwice, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Przemyśl na Ukrainę, do  Lwowa i Kijowa, a podwyższenie jego parametrów będzie korzystne z punktu widzenia gospodarczego regionu.  Koszt modernizacji linii kolejowej E30/C-E30,odcinek Kraków ‒ Rzeszów etap III POIiŚ 7.1-30, wyniesie ok. 3,4 mld  PLN, z czego kwota dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej to ok.  1,9 mld  PLN. Zakończenie całej modernizacji przewidywane jest  w 2015 roku.

(Źródło: PKP PLK)