Cała treść

Projekt Compass4D rozpoczyna się w Hiszpanii

28 stycznia 2013r.  podczas konferencji prasowej w Vigo (Hiszpania) zostanie uruchomiony projekt Unii Europejskiej “Compass4D”. Projekt ten ma na celu wskazanie społecznych i środowiskowych korzyści płynących z wymiany informacji pomiędzy pojazdami oraz pojazdami a infrastrukturą (w tym kierowców autobusów, pojazdów ratowniczych, ciężarowych, taksówek, pojazdów elektrycznych i samochodów prywatnych), takich jak zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz zmniejszenie poziomu zatorów w transporcie drogowym. Projekt dysponuje budżetem w wysokości 10 mln euro i będzie obejmować  574 użytkowników i 334 pojazdy w 7 europejskich miastach (Bordeaux, Kopenhaga, Eindhoven-Helmond, Newcastle, Saloniki, Werona i Vigo). W konferencji prasowej dotyczącej uruchomienia projektu  uczestniczyć będą przedstawiciele władz publicznych wszystkich miast pilotażowych, jak również partnerzy projektu (w tym CTAG, ERTICO, FIA, Mizar, PEEK, Siemens, SWARCO i Volvo). Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu CIP (ds. Konkurencyjności i Innowacji) i jest koordynowany przez ERTICO – ITS Europe.

(Źródło: Thinking Highways)