Cała treść

Przebudowa arterii do Nowej Huty

W tym roku rozpocznie się przebudowa ciągu drogowo – tramwajowego od ronda Mogilskiego do placu Centralnego w Krakowie. Na inwestycji zyskają przede wszystkim pasażerowie komunikacji zbiorowej, ponieważ modernizacja torowiska tramwajowego i podniesienie jego parametrów to główny element tego zadania. Poprawi się komfort i tempo podróżowania między Nową Hutą a pozostałymi dzielnicami Krakowa, min. w wyniku zastosowania systemy sterowania ruchem. Skorzystają też piesi, dla których poszerzone zostaną chodniki, a także rowerzyści, którzy będą mogli jeździć po ścieżce rowerowej na całej długości. Nowa infrastruktura torowa i drogowa to także redukcja drgań i hałasu, a także komfort jazdy po lepszej nawierzchni.
Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie – al. Jana Pawła II – Plac Centralny dofinansowana będzie z funduszy unijnych. Wartość projektu to 143 mln zł, a wielkość dotacji – niemal 69 mln zł.

(Źródło: Urząd Miasta Krakowa)