Cała treść

Zwiększenie mobilności transgranicznej w Europie Środkowej

4 października 2012r. w Wiedniu odbyło się spotkanie inaugurujące rozpoczęcie unijnego projektu  EDITS (ang. European Digital Traffic Infrastructure Network for Intelligent Transport Systems). Podstawowym celem projektu jest zwiększenie mobilności obywateli Europy Środkowej poprzez zapewnienie interoperacyjności i multimodalnych usług informacyjnych w oparciu o zharmonizowaną platformę wymiany danych i informacji. EDITS jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. European Regional Development Fund). Projekt obejmuje 13 partnerów z pięciu krajów (Austria, Czechy, Węgry, Włochy, Słowacja), koordynowany jest przez Austri-Atech jako partnera wiodącego.  Całkowity budżet projektu to 2,42 mln euro.
Partnerzy projektu podjęli próbę zapewnienia podróżnym rzetelnych informacji o ruchu drogowym poprzez usprawnienie wymiany informacji pomiędzy systemami regionalnymi i krajowymi, co w znaczącym stopniu  przyczyni się do zmniejszenia zatorów w obszarach przygranicznych.
EDITS jest jedną z flagowych inicjatyw unijnych, które usprawnią  przepływ informacji o ruchu drogowym i pozwolą na bardziej efektywne zarządzanie istniejącą infrastrukturą transportową. Projekt będzie realizowany przez  30 miesięcy do grudnia 2014 roku.

(Źródło: ERTICO – ITS Europe)