Cała treść

“Plan transportowy” dla Aglomeracji Poznańskiej

Zintegrowany Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej na lata 2014-2020 z prognozą zmian do 2030 roku, to temat spotkania z wójtami i burmistrzami z powiatu poznańskiego, które odbyło się w środę, 6 lutego br., w Starostwie Powiatowym w Poznaniu.Gospodarzami spotkania byli zastępca prezydenta Poznania Mirosław Kruszyński i Starosta Poznański Jan Grabkowski.
Zintegrowany Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Poznańskiej na lata 2014-2020 z prognozą zmian do 2030 roku, zwany potocznie “planem transportowym”, będzie realizowany przez Miasto Poznań w partnerstwie z Powiatem Poznańskim.
Badania zainicjowane przez “plan transportowy” pozwolą jednoznacznie określić dalsze kierunki działań wszystkich samorządów na terenie całej aglomeracji w zakresie rozwoju transportu publicznego oraz stworzyć model ruchu uwzględniający możliwości finansowe gmin i powiatu oraz stopień oddziaływania na środowisko.

(Źródło: Urząd Miasta Poznania)