Cała treść

Inteligentny system kontroli dostępu reguluje przepływ ruchu w Helsinkach

Wiosną ubiegłego roku Helsinki uruchomiły inteligentny system kontrolujący dostęp pojazdów do centrum miasta. System selekcyjnego dostępu dla określonych grup pojazdów okazał się skuteczną metodą ograniczenia niepotrzebnego ruch samochodowego w centrum miasta. Podstawowym celem wprowadzenia tego systemu było zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach. Technologia umożliwia regulowanie natężenia ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu dynamicznych aspektów ruchu miejskiego. Wysoka elastyczność systemu oferuje przyznawanie prawa dostępu do centrum miasta różnym grupom pojazdów, w zależności od potrzeb, trasy, miejsca przeznaczenia oraz pory dnia. System zainstalowano na trzech drogach dojazdowych do centrum miasta. Przy każdej bramie wjazdowej zainstalowano zdalnie sterowane i zintegrowane ze sobą technologie identyfikacji i komunikacji. Pozytywne wyniki działalności systemu skłoniły władze miasta do zastanowienia się nad wprowadzeniem kolejnych stref ograniczonego dostępu w Helsinkach.

(Źródło: Nedap)