Cała treść

Nowy plan transportowy Kalisza

Trwa badanie opinii kaliszan na temat systemu komunikacji w mieście. W najbliższych dniach telefon zadzwoni w pięciuset mieszkaniach. Dane z ankiety zostaną wykorzystane przy tworzeniu nowego planu transportowego. Ustawowo samorząd Kalisza ma jeszcze dwa lata na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Kalisza, ale jak zaznacza wiceprezydent Grodziński, władze miasta chcą rozpocząć pierwsze przymiarki już w połowie bieżącego roku, aby jeszcze w tym roku został on uchwalony. Stworzenie planu transportowego ma na celu poprawę dostępności transportowej i jakości transportu. Plan powinien uwzględniać m.in. potrzeby osób niepełnosprawnych osób o ograniczonej zdolności ruchowej. Zapewnić poprawę efektywności funkcjonowania systemu transportowego; integrację systemu transportowego w zakresie usług przewozowych oraz potrzeb wynikających z kierunku polityki państwa, w niezbędnym zakresie dotyczącym linii komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich; wspieranie konkurencyjności gospodarki obszaru; poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego; ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i warunki życia.

(Źródło: Urząd Miejski w Kaliszu)