Cała treść

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego: Rok po Szczekocinach

3 marca 2013 r. mija pierwsza rocznica katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Wydarzenie to wywołało pytania o bezpieczeństwo transportu kolejowego w naszym kraju. Tymczasem sfera ta jest wielowymiarowa i uzależniona tak od stanu infrastruktury, jak i innych, „miękkich” czynników. O tej problematyce będą dyskutować uczestnicy Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, które odbędzie się w Warszawie w dniach 20-21 lutego 2013 r. Jak można przeczytać w Strategii Grupy PKP, bezpieczeństwo na kolei obejmuje po pierwsze bezpieczeństwo klientów korzystających z usług spółek z Grupy oraz pozostałych podmiotów świadczących usługi kolejowe (zarówno na poziomie dworców kolejowych, przewozów pasażerskich, jak i towarowych). Po drugie – to bezpieczeństwo osób związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz innymi pracami (prace torowe, obsługa bocznic, prace związane z trakcją kolejową). Po trzecie – bezpieczeństwo osób postronnych korzystających z terenów kolejowych (np. przejazdy kolejowe oraz kładki dla pieszych). Po czwarte – to bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej rozumiane jako zachowanie ciągłości świadczenia usług niezbędnych do kierowania ruchem kolejowym (oraz świadczenia innych usług).
Wszystkie powyższe wymiary bezpieczeństwa na kolei zostaną podjęte podczas Forum Bezpieczeństwa Kolejowego, które odbędzie się w dniach 20-21 lutego 2013 r. w Warszawie. Organizatorem jest ZDG TOR, a partnerami: PKP Polskie Linie Kolejowe, Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, Forum Kolejowe – Railway Business Forum oraz CS Szkolenie i Doradztwo. Patronat honorowy nad Forum objęło Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Temat bezpieczeństwa na kolei powraca na łamy ogólnopolskich mediów niejako przy okazji kolejnych wydarzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego, zazwyczaj gdy dochodzi do wypadku lub katastrofy na torach. Tymczasem nacisk na zapewnianie bezpieczeństwa w transporcie szynowym nie powinno mieć wymiaru doraźnego. Forum Bezpieczeństwa Kolejowego poświęcone będzie tematyce podejścia zarówno technicznego, jak i prawnego do tych kwestii.
Podjęte zostaną również tematy:
– rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo,
– oceny i kontroli faktycznego poziomu bezpieczeństwa w firmach kolejowych,
– nowe metody wykrywania i ograniczania zagrożeń w infrastrukturze kolejowej,
– koordynacji zarządzania bezpieczeństwa i oceny ryzyka w infrastrukturze kolejowej,
– bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,
– ryzyka wynikającego z działań osób postronnych,
– oceny ryzyka w transporcie kolejowym,
– szkoleń na symulatorach,
– utrzymania taboru w świetle uregulowań unijnych,
– porównywania doświadczeń i prezentacji case studies.
Wśród prelegentów, którzy wystąpią w trakcie Forum znaleźli się: Marek Pawlik (Instytut Kolejnictwa, przewodniczący Rady Programowej Forum), Krzysztof Dyl (prezes Urzędu Transportu Kolejowego), prof. Henryk Bałuch (Instytut Kolejnictwa), Jan Raczyński (prezes SITK o. w Łodzi), Andrzej Pawłowski (członek zarządu PKP PLK), Włodzimierz Kiełczyński (dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK), Józef Hałyk (komendant główny SOK), Tadeusz Ryś (przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych), Ryszard Węcławik (dyrektor Działu Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, ZDG TOR), Krzysztof Baczyński (ekspert, ZDG TOR), Janusz Czarnocki (prezes CS Szkolenie i Doradztwo).
Więcej informacji na temat Forum, szczegółowy program i formularz rejestracyjny – tutaj.