Cała treść

Dziewięć ofert na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

W siedzibie PKM S.A. otwarto dzisiaj 9 ofert, jakie wpłynęły do samorządowej spółki w II etapie przetargu na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Najtańsza z ofert opiewała na kwotę 716 mln zł, najdroższa na 1,17 mld zł. Obecnie trwa sprawdzanie wszystkich ofert pod kątem formalnym. Ostatecznego zwycięzcę przetargu poznamy w ciągu kilku najbliższych dni.
Rozpoczęty w czerwcu 2012 r. przetarg na budowę PKM został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap miał na celu weryfikację firm zainteresowanych budową Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Potencjalni wykonawcy wraz z wnioskami o dopuszczenie do przetargu zobowiązani byli przedstawić dokumenty potwierdzające odpowiednie zdolności finansowe oraz doświadczenie w realizacji tak dużych inwestycji infrastrukturalnych. Zgłosiło się do niego 19 firm z Polski, Czech, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji i Włoch. Pozytywnie weryfikację przeszło 16 z nich, po czym w grudniu 2012 r. firmy te zostały zaproszone do składania ofert finansowych w II etapie przetargu, w którym jedynym kryterium wyboru wykonawcy była już tylko cena.
Dzisiaj (28.02.2013 r.) w południe upłynął termin składania ofert, których łącznie wpłynęło dziewięć. Najtańszą – na kwotę 716.136.838,06 zł – złożyło polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Budimex S.A. i Ferrovial Agroman S.A.; najdroższą – na kwotę 1.174.517.246, 72 zł – złożyła hiszpańska firma FCC Construccion S.A. (pełne zestawienie ofert – pod tekstem). Ostatecznego zwycięzcę poznamy w ciągu kilku dni, po dokładnym sprawdzeniu wszystkich ofert.
Przetarg obejmował zarówno prace budowlane (inwestor dysponuje już projektem budowlanym, który przekaże wykonawcy), jak i telematyczne (w tym przypadku wykonawca będzie musiał zaprojektować i wykonać wszystkie niezbędne systemy sterowania ruchem na linii kolejowej). Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie wybudowanie całej linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i przekazanie jej inwestorowi do użytkowania wraz ze Świadectwem Przejęcia do dnia 30 kwietnia 2015 r.

(Źródło: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A.)