Cała treść

Już w kwietniu odbędą się organizowane przez KE warsztaty dotyczące informacji pasażerskiej oraz planowania podróży

16 kwietnia br. Komisja Europejska organizuje w Brukseli warsztaty dotyczące europejskich usług w zakresie informacji pasażerskiej oraz planowania podróży z wykorzystaniem różnych rodzajów transportu.
Zgłoszenia udziału przyjmowane są pod adresem: MOVE-ITSworkshop16April@ec.europa.eu. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
Warsztaty są kontynuacją prac Komisji w ramach Planu działania na rzecz wdrażania inteligentnych systemów transportowych w Europie COM/2008/0886 (Działanie 1.5) oraz Dyrektywy 2010/40 w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (działanie priorytetowe a).
Osoby, które nie wzięły dotychczas udziału w konsultacjach Komisji dotyczących multimodalnej informacji pasażerskiej i planowania podróży mogą teraz  wyrazić opinię poprzez kwestionariusz, który znajduje się na stronie internetowej Komisji Europejskiej, gdzie można również znaleźć dodatkowy dokument opisujący cały kontekst konsultacji: http://ec.europa.eu/transport/media/consultations/2013-03-12-mtpis_en.htm. Opinie można wyrażać do 12 marca br.
Pytania zawarte w kwestionariuszu obejmują przede wszystkich następujące zagadnienia:

  • ocena potencjalnego wpływu na funkcjonowanie sektora transportu wprowadzenia na poziomie UE usług multimodalnej informacji pasażerskiej i planowania podróży;
  • główne wyzwania i bariery, które należy przezwyciężyć, aby było możliwe wdrożenie tego rodzaju usług;
  • rola zintegrowanych usług zakupu biletu w multimodalnej informacji pasażerskiej i planowaniu podróży;
  • główne instrumenty (środki), które zastosowane na poziomie UE, stanowiłyby sposób na przezwyciężenie istniejących barier we wdrażaniu tego rodzaju usług.

Więcej informacji na temat warsztatów znajdą Państwo tutaj.

(Źródło: MTBiGM)