Cała treść

Raport z XIX Światowego Kongresu ITS w Wiedniu

Zaprezentowano raport z 19 Światowego Kongresu ITS, który odbył się w październiku ubiegłego roku w Wiedniu. Celem raportu jest przekazanie najważniejszych informacji  z kongresu. Główne tematy niniejszego raportu dotyczą sześciu obszarów tematycznych:
1. Optymalne wykorzystanie infrastruktury służącej do zapewnienia dostarczenia informacji o ruchu;
2. Inteligentna infrastruktura;
3. Interoperacyjność multimodalnych usług dla rozwoju mobilności;
4. Bezpieczeństwo podróżnych;
5. Wymiana informacji pomiędzy pojazdami;
6. Zrównoważony rozwój.
Analogiczne raporty zostaną opracowane po Europejskim Kongresie ITS w Dublinie oraz Światowym Kongresie ITS w Tokyo.

(Źródło:  ERTICO-ITS Europe)