Cała treść

Transport w latach 2014-2020 – prace nad nowym programem nabierają tempa

Grupa robocza do spraw przygotowania programu dotyczącego gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego na perspektywę finansową 2014-2020, rozpoczęła prace.
‘’Liczymy, że eksperci pomogą nam w przygotowaniu  programu najlepiej dopasowanego do stojących przed nami wyzwań i oczekiwań Komisji Europejskiej’’ – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło.
Podczas inauguracyjnego posiedzenia zespołu, przedstawione zostały uwarunkowania dla koordynacji funduszy UE związanej z realizacją celów tematycznych określonych w projektach rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020, które wejdą w zakres nowego programu.
Wynikające z nich obszary, istotne dla zrównoważonego rozwoju kraju, planowane do wsparcia w tym programie to przede wszystkim:

  • gospodarka niskoemisyjna,
  • przystosowanie do zmian klimatu,
  • zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem,
  • ochrona środowiska naturalnego,
  • efektywność wykorzystania zasobów w sektorze środowiska,
  • dziedzictwo kulturowe,
  • zrównoważony transport,
  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • sektor zdrowia.

 

(Źródło: MRR)