Cała treść

Aktualizacja Studium Systemu Transportowego w Łodzi

Zarząd Dróg i Transportu nadzoruje prace nad Aktualizacją Studium Systemu Transportowego dla Miasta Łodzi, której wykonawcą jest Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. Celem Studium jest wykształcenie racjonalnego i realnego układu komunikacyjnego miasta, wprowadzenie zrównoważonego systemu transportu i obsługi komunikacyjnej oraz zapewnienie priorytetu transportu publicznego wobec transportu indywidualnego. Niezbędnym elementem w tym zakresie jest poznanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Łodzi. W tym celu przeprowadzona zostanie ankieta. Zasadniczym celem badania jest uzyskanie danych na temat ruchliwości (dobowej liczby podróży mieszkańca), motywacji podróży oraz podziału zadań przewozowych i rozkładu podróży w dobie, które zostaną wykorzystane do budowy modelu ruchu w stanie istniejącym.

(Źródło: ZDiT w Łodzi)