Cała treść

MRR prowadzi rozmawy dotyczące przyszłej współpracy Banku Światowego z polskimi podmiotami

‘’Doceniamy potencjał ekspercki Banku Światowego oraz doświadczenie w realizacji projektów o charakterze doradczym na całym świecie. Dlatego dostrzegamy możliwości realizacji wspólnych inicjatyw’’ – powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska podczas spotkania z delegacją Banku Światowego, które odbyło się 14 marca 2013 r. w Warszawie.
Minister przypomniała, że już obecnie możemy mówić o kilku projektach realizowanych wspólnie przez resort oraz Bank Światowy i dodała, że współpraca z niezależnymi instytucjami jest dla nas niezwykle cenna. Wśród wspólnych inicjatyw wymieniała działania, które prowadzone są m.in. w obszarach:

  • efektywności energetycznej,
  • współfinansowania części projektów środowiskowych realizowanych w ramach POIiŚ,
  • wsparcia projektów z zakresu inteligentnych specjalizacji oraz badań i innowacji.

Wizyta związana jest z prowadzonymi obecnie przez Bank Światowy pracami nad 4-letnim planem współpracy Banku z polskimi podmiotami. W skład delegacji wchodzili Philippe Le Houerou, wiceprezes Banku Światowego, Mamtha Murthi, dyrektor regionalna dla Europy Centralnej i krajów bałtyckich oraz Xavier Devictor, szef warszawskiego oddziału Banku Światowego.

(Źródło: MRR)