Cała treść

Konferencja TRA 2016 w Polsce

W czasie Konferencji TRA 2012 (Ateny, 04.2012) Europejska Konferencja Dyrektorów Drogowych (CEDR), której członkiem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwróciła się z propozycją zorganizowania przez Polskę w roku 2016 Transport Research Arena.
TRA jest inicjatywą Komisji Europejskiej, CEDR oraz Europejskich Platform Technologicznych (ETRTRAC – drogowa, ERRAC – kolejowa, WATERBORNE – wodna). Konferencja ta poświęcona jest badaniom naukowym oraz prezentacji i dyskusji wyników projektów badawczych realizowanych w UE, szczególnie 7. Programu Ramowego UE.
Odbywa się co dwa lata, począwszy od roku 2006 (2006 – Goeteborg, 2008 – Lublana, 2010 – Bruksela, 2012 – Ateny, 2014 – Paryż). Jest najważniejszym spotkaniem na temat badań naukowych w obszarze transportu lądowego, obejmującym prezentację wdrażania wyników tych badań.
Każdorazowo konferencję organizuje państwo-gospodarz przy wsparciu organizacyjnym i finansowym KE, CEDR, europejskich platform technologicznych, reprezentujących przemysł oraz środowiska naukowe, a także przedstawicieli przemysłu członków tych platform.
Dotychczas za działania organizacyjne w imieniu narodowego członka CEDR, odpowiedzialne były instytuty zrzeszone w FEHRL (Forum of Highway Research Laboratories).
Polska wstępnie wyraziła możliwość zorganizowania takiej konferencji w 2016 r. Konferencja TRA 2016 będzie ważnym wydarzeniem promującym Polskę wśród krajów UE i Partnerstwa Wschodniego. Sławomir Nowak, Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w dniu 26.02.2013 r., postanowił oficjalnie, że Polska będzie gospodarzem TRA 2016. W czasie Zgromadzenia Generalnego ERTRAC dr inż. Andrzej Urbanik w imieniu MTBiGM poinformował interesariuszy TRA o decyzji ministra i przekazał w jego imieniu list informujący o podjęciu tej decyzji.

(Źródło: Instytut Badawczy Dróg i Mostów)