Cała treść

Znane są już terminy naboru wniosków w ramach Działania 3.2 Transport publiczny, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego

Od 11 do 25 lipca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Transport publiczny, Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Maksymalna kwota dofinansowania projektów w obszarze transportu miejskiego to od 500 tys. zł do 4,5 mln zł. Dofinansowania projektu może wynosić maksymalnie 85 proc.
W ramach naboru przewidziano konsultacje dla beneficjentów, które odbędą sie 8-12 lipca 2013 r. Więcej informacji tutaj.

 

(Źródło: MRR)